Algemene Voorwaarden

Voor jou en voor ons

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 december 2011, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

EZERO, geregistreerd bij de KvK onder 54631122 en bij de belastingdienst onder NL002300275B17, voert diverse werkzaamheden uit op het gebied van ICT en evenementen. EZERO kan verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens voor, na of tijdens de werkzaamheden. We zetten graag onze voorwaarden en ons privacybeleid uiteen. Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden en onze privacy policy van toepassing tenzij anders overeengekomen.

Als je vragen hebt over onze voorwaarden of ons privacybeleid kun je contact opnemen via onze e-mails of telefoonnummers.

Over privacy kunnen we in beginsel kort zijn: wij verwerken enorm veel gevoelige gegevens over het algemeen. Hiervan zijn we ons heel bewust. We zullen dan ook nooit zonder nadrukkelijke toestemming van jou als klant enige gegevens delen met wie dan ook.

Natuurlijk moeten we wel sommige gegevens bewaren, bijvoorbeeld om aan onze eigen boekhoudkundige verplichtingen te voldoen, of als de wet of een wettelijk bevoegde instantie hierom verzoekt.

Indien de opdracht wordt gegeven om met bepaalde systemen of derde partijen te werken gaan we uit van het akkoord om (bepaalde) gegevens te delen met die partij. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van Google Analytics op je website; die kan dan statistieken bijhouden naast EZERO zelf. We overleggen graag per project wie wat verzameld, dan kan jij ook je eigen privacy beleid hierop afstellen.

Welke gegevens we verwerken? Dat is helemaal afhankelijk van de opdracht of overeenkomst. We kunnen bij het ontwerpen van een flyer alleen de nodige contactgegevens verzamelen, maar bij het maken van een ticketsysteem kunnen we echt alles verzamelen, zoals betaalgegevens, naam, IP-adres, gedrag en meer. Wat we ook (in opdracht van jou) verzamelen en bewaren: het zal altijd in het kader van de dienstverlening of de overeenkomst staan.

Wanneer wij producten maken of diensten leveren die het verzamelen van informatie mogelijk maken, ben jij als opdrachtgever zelf verantwoordelijk om een privacy beleid op te stellen en bezoekers hiervan op de hoogte te brengen. Wanneer je ons opdracht geeft die het verzamelen van gegevens mogelijk maakt, dan hebben wij inzicht in deze gegevens. Zoals al eerder vermeld: wij zullen hier nooit iets mee doen tenzij jij dit aangeeft of de wet dit verplicht. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor je eigen verantwoordelijkheden 😉

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. Dit betekent dat wij je klantprofiel en in sommige gevallen gemaakte code en content bewaren totdat jij of je werkgever aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Oh, wij gebruiken geen cookies op onze eigen website, behalve anonieme statistieken van Google Analytics. Op onze producten installeren we alleen cookies als jij dat aangeeft te willen.

Je hebt altijd het recht om alle gegevens in te zien die wij (in opdracht van jou) hebben verzameld als je daarom vraagt, en om deze te laten rectificeren of verwijderen.

EZERO blijft eigenaar van alle geleverde producten en diensten. Wel mag je geleverde producten of diensten natuurlijk gebruiken naar eigen vrijheid naar de aard van het geleverde. Hebben wij een posterontwerp geleverd? Dan is die helemaal van jou en kun je hem gebruiken zoals je wilt. Indien je branding in enige vorm hebt afgenomen, dan gebruiken wij die natuurlijk niet voor een andere opdrachtgever. Persoonsgegevens zijn de uitzondering: die blijven eigendom van de betreffende persoon.

Wanneer je een website of ander systeem bij ons afneemt, blijft alle code wel echt van EZERO. Je mag je website of systeem wel verplaatsen, of een andere afnemer kiezen nadat je aan de betalingsverplichtingen hebt voldaan. Deze andere partner mag prima de geleverde code bewerken en gebruiken, maar niet opnieuw verkopen. Vaak zit er op geleverde codes ook een deel GNU Public License, van de Free Software Foundation. EZERO geloofd enorm in de kracht van open source, en draagt hier ook zelf in bij. De aard van code zorgt ook dat code die EZERO schrijft gebruikt kan worden in projecten van andere klanten. Door alle voorgenoemde redenen kunnen we simpelweg geen eigendom geven op code die we schrijven of implementeren.

Enige licenties die wij afsluiten ten behoeve van je project bij derden, blijven geldig zolang de overeenkomst loopt. Wanneer je besluit niet meer met ons samen te werken dragen wij ook geen zorg meer voor het laten doorlopen van licenties in enige vorm dan ook.

In beginsel is een tijdsduur zoals we overeenkomen. Dit kan een deadline zijn, of een langdurige overeenkomst tot opzegging zoals het hosten van een website. Uitgaande van redelijkheid en billijkheid kun je compensatie vragen als er een extreem lange levertijd is van onze kant. Natuurlijk moet dit wel in overleg: als jij de benodigdheden laat aanlevert dan loopt het project vaak vertraging op door andere opdrachten.

Wij gaan in geval van hosting of onderhoud uit dat de tijdsduur in principe oneindig is tot opzegging.

Vanuit onze kant beveiligen wij onze gegevens zo veel als mogelijk. Dit houdt in dat wij alle gegevens, producten en code opslaan op versleutelde servers met een sterk wachtwoordbeleid en waar mogelijk twee factor authenticatie.

Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, laat het weten! Dan lossen we dat zo snel mogelijk op.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beveiligingslekken of onbevoegde inzage van gegevens door jouzelf of je eigen nalatigheid. Als jij bijvoorbeeld een eigen beheerdersaccount hebt voor een website of systeem, dan ben je zelf verantwoordelijkheid om goed met gegevens om te gaan. With great power comes great responsibility.

Ben je het ergens niet mee eens? Dan gaan we graag in gesprek met je. Wij zoeken dan samen naar de beste oplossing. Wij staan altijd open voor de beste dienstverlening, dus voel je vrij contact op te nemen!

Mocht je je echt kwaad maakt dan mag je ons natuurlijk voor de rechter halen. We gaan er wel vanuit dat jij dan de proceskosten betaald, tenzij het écht aan ons ligt en we ook niets hebben gedaan om het probleem op te lossen (wat we ons natuurlijk niet kunnen voorstellen). Mocht je naar de rechter stappen: dan is het Nederlandse recht altijd van toepassing. En wie eist, die reist, dus we zien je graag in Leiden!

EZERO

© 2019 EZERO. All Rechten Voorbehouden

EZERO, geregistreerd bij de KvK onder 54631122 en bij de belastingdienst onder NL002300275B17. Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing tenzij anders overeengekomen.