Privacy Policy

Deze privacy-en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 december 2021, met het publiceren van een nieuwe versie van de privacy-en cookieverklaring vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

EZERO, gevestigd aan de Morskade 16 C, 2332 GB te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons/bedrijfs) gegevens zoals weergegeven in deze privacy-en cookieverklaring.

Contactgegevens

  • Website: https://www.ezero.nl
  • Postadres: Morskade 16 C
  • Postcode: 2332 GB Leiden
  • Telefoonnummer: + 31 (0)71 24 09 541
  • E-mail: info@ezero.nl

De eenmanszaak EZERO (hierna “EZERO” of "wij”) staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 54631122 en bij de Belastingdienst, onder nummer NL00200275B17.

Om niet al te formeel te worden...

Wij als EZERO geven veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij echt nodig hebben voor het verlenen van onze dienstverlening aan jou en gaan hier vanzelfsprekend zorgvuldig mee om.

Laten we heel duidelijk zijn: wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden!

Deze privacy-en cookieverklaring is van toepassing op het gebruik en bezichtigen van de website van ons, maar ook op de ontsloten dienstverlening tussen ons beiden. Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden en onze privacy-en cookieverklaring van toepassing, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Als je vragen hebt over onze algemene voorwaarden en onze privacy-en cookieverklaring, kan je met ons contact opnemen, via onze contactgegevens.

Wat is het algemeen doel van de verwerking?

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd verband houdt met jouw opdracht aan ons.

EZERO voert diverse werkzaamheden uit op het gebied van ICT en evenementen. EZERO ontwikkelt software en/of webapps. EZERO houdt zich bezig met het hosten van je website(s), voert onderhoud uit van je software, en onderhoudt ook jouw producten op technisch gebied. Incidenteel houdt EZERO zich bezig met consultancy en design op het gebied van webontwikkelingen. Met andere woorden, EZERO voert een verscheidenheid aan werkzaamheden uit specifiek aan jouw wensen! We zijn ervan bewust dat daar ook gevoelige gegevens tussen zal zitten.

Zoals eerder aangegeven worden je gegevens niet gedeeld met derden, anders dan om aan boekhoudkundige en aan overige administratieve verplichtingen te voldoen. In geval van uitbesteding van de boekhouding en/of (overige) administratieve verplichtingen aan een derde, wordt deze derde tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of als de wet of een wettelijk bevoegde instantie hierom (schriftelijk) verzoekt.

Met welk doel en grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw (persoon/bedrijfs) gegevens voor het volgende doel:

  • Om diensten voor je te verlenen
  • Om jouw betaling af te handelen
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting; zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Welke gegevens verwerken wij?

Welke gegevens wij verwerken is helemaal afhankelijk van de opdracht of van de overeenkomst.

We kunnen bijvoorbeeld bij het ontwerpen van een flyer alleen de nodige contactgegevens verzamelen, maar bij het maken van een ticketsysteem kunnen we echt van alles verzamelen, zoals betaalgegevens, voor en achternaam, e-mailadres, IP-adres, zoekgedrag en nog veel meer. Wil je specifiek weten wat we verzamelen voor jouw opdracht, dan kan je dit gerust aan ons vragen. No problem!

Wat we ook verzamelen en bewaren (in opdracht van jou): het is altijd in het kader van de dienstverlening of de overeenkomst. EZERO verzamelt in principe alleen (persoons/bedrijfs) gegevens voor onze facturatie.

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken?

Deze gegevens verzamelen wij niet 😊

Als je ervan overtuigd bent, dat wij zonder jouw toestemming bijzondere en/ of gevoelige (persoonlijke) gegevens verzamelen, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens.

Geautomatiseerde besluiten en verzamelde gegevens?

EZERO maakt absoluut geen gebruik van geautomatiseerde besluiten. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma's of –systemen, zonder dat daar een medewerker van EZERO tussen zit.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren je (persoon/ bedrijfs) gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

De gegevens bewaren we zolang er een samenwerking tussen ons beiden is. Dit betekent dat wij je klantprofiel en in sommige gevallen gemaakte code en content bewaren totdat jij (of je werkgever of opdrachtgever) aangeeft dat je niet langer gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (bedrijfs)gegevens te bewaren; deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Delen we gegevens met derden?

Zoals eerder geschreven; we delen geen gegevens met derden, alleen als dit echt strikt noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (fiscaal of strafrechtelijk). In een dergelijk geval zijn wij gedwongen om jouw gegevens te delen, maar we zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Mocht je ons een opdracht geven om met bepaalde systemen of derde partijen samen te werken, gaan we uit van jouw (of jullie) verleende toestemming om (bepaalde) (specifieke) gegevens te delen met deze partij. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan het installeren van Google Analytics op jouw website. Op deze manier kan Google statistieken bijhouden, naast de statistieken die door ons zelf worden bijgehouden.

Vanzelfsprekend overleggen we natuurlijk per project wie wat en wanneer verzameld, op deze manier kan ook jij je (/jullie) eigen privacy-en cookieverklaring op afstemmen.

Wanneer wij producten maken, en/of diensten leveren aan jou, die het verzamelen van informatie mogelijk maakt, ben jij als opdrachtgever zelf verantwoordelijk om een privacy-en cookieverklaring op te stellen en de bezoekers hiervan op de hoogte te brengen. Wanneer je ons opdracht geeft die het verzamelen van gegevens mogelijk maakt, dan hebben wij inzicht in deze gegevens om onze dienstverlening mogelijk te maken. EZERO aanvaard echter geen aansprakelijkheid voor je eigen verantwoordelijkheden 😉

Cookies!

EZERO gebruikt alleen technische cookies. Deze technische cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren (blijft) werken en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden gebruikt om de website goed voor jou te laten werken en deze ook te kunnen (blijven) optimaliseren.

Overigens, jij kan je, ook voor andere websites, afmelden voor cookies door je internetbrowser in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Oh ja .... de website van EZERO gebruikt geen cookies, anders dan alleen technische cookies, behalve anonieme statistieken van Google Analytics. We gebruiken deze statistieken om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Op de producten en diensten die wij verlenen aan jou, plaatsen wij alleen cookies als jij (of je opdrachtgever) dit aangeeft te willen.

Google (Analytics), de verwerker, is mogelijk verplicht op grond van hun geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. De informatie die verzameld wordt over jouw surfgedrag wordt in dat geval gedeeld met Google (Analytics). Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adworks) en overige Google-diensten en producten.

Webhosting

Onze website www.ezero.nl wordt gehost op een server in eigen beheer (self managed VPS van TransIP). Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie te voorkomen.

Ter jullie informatie: ook TransIP heeft geen toegang tot informatie!

E-mail en mailinglijsten

EZERO maakt gebruik van G-mail (of ook wel G-suite of Google mail genoemd) voor ons regulier zakelijk e-mailverkeer. G/mail maakt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens te voorkomen. G-mail heeft geen toegang tot ons postvak. Overigens behandelen wij al ons e-mailverkeer vertrouwelijk! Hopelijk geeft je dat ook een geruststellende gedachte.

Verder maken we geen gebruik van mailinglijsten. Dus we gaan je niet lastig vallen met onnodige e-mailberichten of spam 😉

Mogen we even vangen...?

Voor het afhandelen van een (deel van je) betalingen, maken we gebruik van Mollie.

Mollie is niet de naam van onze secretaresse, maar Mollie is een betaalplatform. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens, zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft (zoals een echte secretaresse betaamd) passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw (persoons/ bedrijfs) gegevens te beschermen. Mollie behoudt zich verder het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je gegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de toegestane wettelijke termijnen.

Boekhouden is een kunst

Voor het bijhouden van onze boekhouding maken we gebruik van de diensten van moneybird (www.moneybird.nl en www.moneybird.com). In het portaal van moneybird delen wij je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot de geleverde dienst of opdracht. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van de facturen.

Je gegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Moneybird is tot geheimhouding verplicht en behandelt al onze aangeleverde gegevens vertrouwelijk. Moneybird gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan beschreven.

Moneybird heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw en mijn gegevens te beschermen.

Jouw rechten!

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Jij als onze gewaarde klant, hebt als betrokkene op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving rechten tot de (persoons en/of bedrijfs) gegevens die door of namens ons worden verwerkt. Je hebt verschillende mogelijkheden om je rechten uit te oefenen.

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon, of die herleidbaar zijn naar jou, in te zien. Neem contact met ons op en je ontvangt binnen een redelijke termijn een reactie op je verzoek.

Ook heb je het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon, of die herleidbaar zijn naar jou, te wijzigen. Ook in dit geval, neem contact met ons op.

Stel je hebt moeite of twijfels over hoe wij de privacy van jouw waarborgen, dan kan je contact opnemen, via e-mail, telefonisch of via whatsapp.

Natuurlijk heb je, te allen tijde, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij het vermoeden hebt, dat wij jouw gegevens op een verkeerde manier gebruiken. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Heb je andere vragen- opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur ons dan een e-mail naar info@ezero.nl.

Wijzigingen in de privacy-en cookieverklaring

Wij behouden ons voor om te allen tijde het recht om onze privacy-en cookieverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie.

Hoe beveiligen wij gegevens?

EZERO neemt de bescherming van jouw (persoons/bedrijfs) gegevens zeer serieus en neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vanuit onze kant beveiligen wij alle opgeslagen gegevens, producten en coderingen op versleutelde (SSL encrypted) servers in eigen beheer met een sterk wachtwoordbeleid (met wachtwoorden van 99+ tekens) en een 2FA (twee factor authenticatie).

Tenslotte maken we elke nacht, automatisch een back-up van de data. Er wordt een back-up gemaakt van de data en informatie tot 2 weken terug en daarna overschrijft de nieuwe back-up, de oude back-up.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd is of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons.

Dankjewel voor het lezen! Als je het tot het einde hebt gehaald, trakteren we je graag op een koekje. Mail ons met het woord “COOKIEMONSTER” om te laten zien dat je dit hebt gelezen, dan sturen we je een doosje op 😊

EZERO

© EZERO. Alle Rechten Voorbehouden.

EZERO, geregistreerd bij de KvK onder 54631122 en bij de belastingdienst onder NL002300275B17. Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden & onze Privacy Policy van toepassing.